Obres extraordinàries

L'Institut Municipal del Paisatge Urbà proposa un programa d'ajuts per impulsar millores en el paisatge urbà amb la intenció de donar-hi rellevància, promoure’n el respecte i protegir els valors que li són propis -el seu fet comunitari, cultural, identitari, patrimonial i històric-entenent aquests valors de manera àmplia: tant el protegits, com el quotidians i el lligats a la memòria ciutadana.

Poden optar a les subvencions d’interès paisatgístic o patrimonial les actuacions de millora del paisatge urbà on es pugui justificar i validar l’interès paisatgístic, patrimonial i/o històric, i també a aquelles d'interès per conjunt, a les actuacions que s’emprenguin de manera conjunta en un àmbit determinat i on es pugui considerar l’interès paisatgístic d’una actuació col·lectiva.

Consulteu aquí el contingut de la convocatòria de l'any 2020.

  • http://paisatge.drautadev.com/sites/default/files/foto-7-b.jpg
  • http://paisatge.drautadev.com/sites/default/files/foto_6.jpg

Establiments comercials

L'Institut Municipal del Paisatge Urbà proposa un programa d'ajuts per impulsar millores en el paisatge urbà. En aquest sentit, l'activitat...

Elements comuns en habitatges

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona estableix un programa d'ajuts econòmics per la ciutat de Barcelona adreçades a comunitats de propietaris i...

Naturalització

L'Institut Municipal del Paisatge Urbà proposa un programa d'ajuts per impulsar millores en el paisatge urbà amb la intenció de donar-hi...